khali mann (monika)jab mann khali hota hai to pocket bhari hone par bhi sab khali khali sa lagta haai…ye kahani hai ek aise insaan ki jo apne khali pan ki talash me har kisi se rishta bna baithte hai

Play on Desktop
- Chapter 1: Chapter